Wonderlike goed gebeur wanneer jy probeer!

Belangrike Dokumente

Welkom by RIEBIE Land

Laerskool van Riebeeckpark is 'n skool met 'n hart, en die mense wat deel is van die skool, is die hartklop!

 

Al verander só baie dinge in die samelewing en onderwys, staan ons nie terug vir enige uitdagings nie. Ons prestasies en uitslae...

Laerskool van Riebeeckpark is 'n skool met 'n hart, en die mense wat deel is van die skool, is die hartklop!

 

Al verander só baie dinge in die samelewing en onderwys, staan ons nie terug vir enige uitdagings nie. Ons prestasies en uitslae wys dat ons steeds met trots, relevante en goeie onderwys verseker. Met ‘n geesdriftige, toegewyde en goed-opgeleide personeelkorps, word leerders begelei en die pad aangewys om hulle vir die lewe voor te berei.

 

By die Riebies kan elke kind ontwikkel en presteer tot die beste van hulle eie vermoeëns. Ons weet dat 'n skool net werklik gelukkig en optimaal kan funksioneer as die ouers deel uitmaak van die suksesresep, daarom is die positiewe vennootskap tussen die skool en ons ouers vir ons van kardinale belang.

 

Vir ons skool is gesonde waardes prioriteit, omdat dit 'n kind se toekoms beïnvloed. Daarom is die waardes van: respek, eerlikheid, betrokkenheid, inklusiwiteit, eensgesindheid, keuses en dankbaarheid iets wat ons met trots uitleef en voorhou aan ons leerders. Hierdie waardes spoor elke leerder aan om altyd in hulself te glo en te strewe na beter. Al hierdie doelstellings kan slegs suksesvol wees as al die rolspelers:  kind, ouer en onderwyser, hande neem en dit saam aanpak.

 

Hier mag ons almal nog droom, lag, huil... en ons grootword geniet.

 

“Skouer aan die wiel” sal ons altyd vorentoe gaan.

 

Word ‘n Riebie en wees deel van ons wenspan!

Mnr V Botha - Skoolhoof

Hoekom 'n Riebie Word?

Akademie

Ons fokus op akademie is duidelik uit leerders se prestasies as gevolg van puik onderwysers.

Sport

Met nege sportsoorte om van te kies, gee dit elke leerder die geleentheid om deel te neem.

Kultuur

Ons het 'n geskiedenis van sterk kulturele prestasies vir ons kinders om te geniet.

Aanvullende Dienste

Leerders het hul sterk en swak punte. Met hulpmiddels kan elkeen sy potensiaal bereik.

Riebie Rakkers

Ons hier om ouers gerus te stel dat daar na hul kinders omgesien word.

Hasie Kwassie

Die pad na sukses begin vroeg en ons graad R leerders word daardie hupstoot gegee.

Gefokus op die natuur

Ons herinner ons Riebie-ouers daaraan dat die Riebie Klanke, in harde kopie, slegs aan leerders gegee word waar ouers nie toegang tot internet het nie. Te danke aan die samewerking van ons ouers, gee ons nou weekliks slegs 150 Riebie Klanke in harde kopie uit.


Hierdie webblad is ons daadwerklike poging en strewe na die vermindering van die gebruik van papier en om inligting so vinnig as moontlik by u, as ouer, te kry. Ons glo en vertrou dat die ondervinding vir u en u kinders ʼn wonderlike geleentheid gaan wees en dat julle baie baat by die gebruik van ons webblad sal vind. Ons sien daarna uit om u en u familie deur ons nuusbriewe en nuusflitse op hoogte van sake te hou.

Laerskool van Riebeeckpark se leuse is nie verniet “Doelgerig” nie. Hier by die Riebies strewe ons doelgerig al vir meer as 35 jaar. Ons is trots, ons woeker en werk baie hard om etiese waardes uit te leef, wat kwaliteit onderrig en gelyke geleenthede daarstel om sodoende gelukkige kinders en ondersteunende ouers te verseker.

 

Laerskool van Riebeeckpark is ‘n skool met ‘n hart vir kinders en ons verstaan die hartklop van ons gemeenskap! Vandag is die strewe steeds om te bou en te verbeter en net die beste vir die skoolgemeenskap te verseker.

 

Daar is gewis baie veranderings in die samelewing én onderwys. Ons sien hierdie veranderings as geleenthede om onsself deurgaans te verbeter en op hoogte te bly met die nuutste verwikkelinge tot voordeel van ons kinders.

 

Ons skool is deel van ons identiteit. Met ‘n geesdriftige, toegewyde en goed-opgeleide personeelkorps, word leerders begelei en die pad aangewys om hulle voor te berei vir die lewe. Ons prestasies en uitslae op alle fronte, akademie, sport en kultuur, wys dat ons elke kind tot sy volle potensiaal ontwikkel.

 

Ons weet dat 'n skool net werklik gelukkig en optimaal kan funksioneer as die ouers deel uitmaak van die suksesresep. Daarom is die hartlike en positiewe vennootskap tussen ons skool en ons ouers vir ons van allerhoogste belang.

 

Vir ons skool is gesonde waardes prioriteit, omdat dit 'n kind se kompas vir die toekoms is.
Ons waardes is: Respek, Eerlikheid, Betrokkenheid, Inklusiwiteit, Eensgesindheid, Keuses, Skooltrots, Dankbaarheid - waardes wat ons met trots uitleef en voorhou aan ons leerders. Hierdie waardes bring mee dat elke kind ook leer om trots te wees op hom- of haarself, iets wat elke leerder aanspoor om altyd in hulleself te glo en te strewe na beter.

 

By Laerskool van Riebeeckpark mag ons kinders nog droom, lag, huil en hul grootword geniet.

 

Word ‘n Riebie en word deel van die Riebie-wenspan!

Mnr V Botha - Skoolhoof

Boodskap van die Beheerliggaam

 

Welkom by Laerskool Van Riebeeckpark, die tuiste van die Riebies. Dit is voorwaar ʼn voorreg om deel van ʼn skool te kan wees wat die gemeenskap op so ʼn warm, vriendelike, en ondersteunende wyse dien. Dit is vir die skool se Beheerliggaam krities dat die skool se fasiliteite deurlopend onderhou en ontwikkel word, om ʼn veilige omgewing te skep wat sal aanloop gee tot groei en sukses. Sodoende verseker ons die beste atmosfeer vir opvoeding en onderrig.


Boodskap van die Beheerliggaam

 

Welkom by Laerskool Van Riebeeckpark, die tuiste van die Riebies. Dit is voorwaar ʼn voorreg om deel van ʼn skool te kan wees wat die gemeenskap op so ʼn warm, vriendelike, en ondersteunende wyse dien. Dit is vir die skool se Beheerliggaam krities dat die skool se fasiliteite deurlopend onderhou en ontwikkel word, om ʼn veilige omgewing te skep wat sal aanloop gee tot groei en sukses. Sodoende verseker ons die beste atmosfeer vir opvoeding en onderrig.


By die Riebies is dit ‘n top prioriteit om elke kind tot hul volle potensiaal te ontwikkel. Met goed-gekwalifiseerde opvoeders, toegewyde ondersteunings-personeel, ʼn bevoegde bestuurspan en ʼn kundige beheerliggaam het ons skool die perfekte “bestandele” om dié visie suksesvol te bewerkstellig op ʼn doelgerigte, gedissiplineerde wyse.


Ons skool is geseën met ‘n betrokke en positiewe ouer-gemeenskap, sowel as opvoeders wat hoë kwaliteit onderwys in die klaskamer lewer, en dan is hulle ook nog bekwame sport- en kultuur afrigters. Ons leerders presteer jaar na jaar op akademiese, sport, en kulturele gebied as gevolg van die gesamentlike toewyding.


Die Riebies beskik oor fasiliteite wat bitter min ander publieke skole in Suid Afrika het en ek glo ons is die enigste laerskool in die distrik wat kan spog met, onder andere: Interaktiewe borde in elke klas vanaf Graad R tot Graad 7, ‘n sonpaneel-stelsel wat beurtkrag en kragonderbrekings elimineer, sluitkaste vir al die Intersenfase leerders (Graad 4 – Graad 7), asook fantastiese sport-fasiliteite.


Baie dankie aan elke ouer wat hul kosbare tyd aan hulle kinders en aan die Riebies verleen, getrou hulle skoolfonds betaal en konstruktiewe, positiewe insette lewer. Sonder ʼn ouer-gemeenskap wat belê in hulle kinders se opvoeding, sou die skool nie op dié hoogtes kon funksioneer en presteer nie.

 

 

CHRISTO STRYDOM

VOORSITTER - BEHEERLIGGAAM

CHRISTO STRYDOM
VOORSITTER - BEHEERLIGGAAM