Wonderlike goed gebeur wanneer jy probeer!

Belangrike Dokumente

Riebie Rakkers

Naskool

Wat Werk

Die heersende ekonomiese toestande in die land, plaas geweldig druk op werkende ouers en verminder die tyd tot hul beskikking om, na skool met die onderrig van hul kind/ers, behulpsaam te wees. Riebie Rakkers is juis op die been gebring om u as ouer die gemoedsrus te gee dat daar na die belange van u kind(ers) omgesien sal word.

Ons diens berus op drie pilare:

  • ‘n Gesonde en gebalanseerde ligte middagete en ‘n 15:15 versnappering.
  • Toesig tydens huiswerkklasse.
  • ‘n Veilige omgewing met toesig en sekuriteit waar u kind kan speel en ontspan.

 

Ouers word gevra om streng by die sluitingstyd van die naskool te hou. Indien nie, word ‘n boete van R50 vir elke 15 minute laat, gehef. Riebie Rakkers is gedurende die meeste vakansies oop, maar tydens openbare vakansiedae is die naskool gesluit.

 

Etes word direk na skool bedien. Leerders moet eers eet voor hulle na hulle onderskeie sporte gaan en voor hulle gaan uittrek. Reël met naskooldames indien ‘n ete nie bygewoon gaan word nie. Leerders wat tydens wedstryddae nie na skool hul etes kan nuttig nie, mag tweede pouse na die Junior Naskool gaan om hul etes te nuttig.

Huiswerkklasse

Huiswerkklasse

Leerders (Gr 1 – 7) is verplig om huiswerkklasse by te woon en daarna in die afgebakende area te bly. Onderwyspersoneel behartig die huiswerkklasse. ‘n Bywoningsregister word daagliks bygehou. Die huiswerkklasse word in twee groepe verdeel om leerders wat by sport betrokke is, ook te probeer akkommodeer.

 

Die huiswerkklasse is in twee sessies verdeel:

  • Eerste sessie van 14:30 tot 15:15
  • Tweede sessie van 15:30 tot 16:15

 

Studietye mag verander of aangepas word, as gevolg van vergaderings en buitemuurse aktiwiteite. Leerders neem hulle tasse saam na die studielokaal.

 

LET WEL: Huiswerkklasse is slegs ‘n toesighoudende klas. ‘n Personeellid hou toesig, maar geen een-tot-een-hulpverlening vind plaas nie. Die personeellid teken slegs by die huiswerk om te bevestig dat die leerder die huiswerkklas bygewoon het. Dit bly die ouer se verantwoordelikheid om die huiswerk te kontroleer en daarby te teken.

 

Gr. 1 - 2 leerders moet asseblief 'n ekstra potloodsakkie vir naskool inpak, aangesien hulle sakkies in hul klasse gehou word.

Finansies

Finansies

Indien u kind Riebie Rakkers gaan verlaat, moet u ten minste een maand skriftelike kennis gee by Me. Karin Meiring in die finansieskantoor. U kan haar ook oor enige finansiële navrae skakel by 011 876 2633, of stuur ‘n e-pos na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kontak Ons

Kontak Ons

ALLE VELDE GEMERK MET * MOET ASSEBLIEF VOLTOOI WORD - ALL FIELDS MARKED WITH * MUST BE FILLED IN AND COMPLETED
Naam / Name *
Van / Surname *
Kontak Nommer / Contact Number *
epos / email *
Navraag / Enquiry *